KTF-standard

6.19 Løfteåk

  • Gjør deg kjent med og følg åkets bruksanvisning
  • Sjekk merkingen på åket og eventuell løfteanvisning
  • Sjekk at toppskrevet (opphengs redskapet) til åket er dimensjonert i forhold til lastvekt og arbeidsvinkel
  • Kontroller at åket er riktig sammensatt og alle skruer, bolter og splinter er montert.
  • Påse at rammeåk ikke belastes slik at det blir «vindskjevt»
  • Unngå at redskapene fra åk til lasten får arbeidsvinkler, da dette kan gi uheldige bøyekrefter i åket.
  • Påse at eventuelle sjakler og kroker er koblet og belastet riktig.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.