KTF-standard

6.15 Klo/grabb

  • Skal benyttes til det formålet som den er konstruert for, se bruksanvisning.
  • Førbrukssjekk skal utføres og ha spesielt fokus på låse/lukkemekanismen.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.