KTF-standard

5.8 Vinsj

  • Operatør skal ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på aktuelt utstyr.
  • Forankring må dokumenteres iht. vinsjens kapasitet.
  • Ved bruk av vinsj skal det avsperres sikkerhetssoner for å hindre skader ved brudd i heisetauet.
  • Under bruk skal operatør av vinsj påse at heisetauet spoler riktig slik at det ikke bygger seg opp med fare for fall av last.
  • Operatør av vinsj skal aldri bruke hendene til å lede heisetauet inn på trommel mens denne er i bevegelse.
  • For krav til blindkjøring, se 3.8.3 For bruk av blokk, se 6.20.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.