KTF-standard

6.12 Snøseil

  • Snøseil som brukes til å løfte bort snø leveres i forskjellige kvaliteter og med forskjellig dokumentasjon. Eventuell annen bruk må være beskrevet i bruksanvisning.
  • Kontroller ved bruk at det ikke har frosset fast isklumper eller snø som kan falle ned.
  • Alle snøseil skal ha norsk bruksanvisning og være merket tydelig med hvem som er produsent og maks arbeidsbelastning.
  • Kontroller alltid snøseil før bruk iht. bruksanvisning da dette er utstyr som lett får skader som har betydning for sikkerheten.
  • Snøseil som er samsvarserklært som løfteredskap skal ha periodisk sakkyndig kontroll hver 12. mnd.
  • Snøseil som ikke er samsvarserklært som løfteredskap skal også ha periodisk kontroll hver 12. mnd. av kompetent person. Her bør det gjøres likt å vi anbefaler sakkyndig kontroll også på disse.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.