KTF-standard

5.4 Portal-/svingkran og containerkran

Generelt

  • Kranfører skal ha sertifisert sikkerhetsopplæring og kranførerbevis G3 portal/svingkran.
  • Kranfører skal i tillegg til sertifisert opplæring ha gjennomgått utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring på aktuell kran
  • Kranfører skal ha sikker rømmings- og evakueringsvei.

Bruk

  • Kontroll før bruk skal gjennomføres i henhold til sjekkliste basert på kranens bruksanvisning og bedriftsinterne retningslinjer.
  • Ved forflytting langs skinnegangen skal kranfører ha full visuell oversikt over kjørebanen og være sikker på at den er fri for hindringer. Er det ikke oversikt over hele kranbanen kan kranfører benytte seg av signalgiver på bakken.
  • Kranfører skal innstille kjøring når vindstyrken overstiger begrensningen i kranens bruksanvisning eller at lastens vekt eller omfang hindrer sikker lasthåndtering.

Etter bruk

  • Kranen skal parkeres i henhold til bruksanvisning og bedriftens retningslinjer samt sikres mot uautorisert bruk
  • Kranen skal være sikret på skinnegangen når den forlates.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.