KTF-standard

6.18 Løfteklokker, løftenipler og løftecaps

  • Kontroller at utstyret har riktig kapasitet i forhold til hva som skal løftes. Kontroller også at løftespor/løftebolt ikke er sprengt eller deformert.
  • Denne type løfteutstyr skal være sertifisert og godkjent for løfting, herunder ha egen bruksanvisning.
  • Før bruk skal det alltid sjekkes at gjengeparti på løfteklokke, nippel, cap og lasten er uskadet. Kontroller også at utstyret er korrekt montert, samt at gjengedimensjon og type samsvarer. Tilsvarende sjekk gjelder også ved bruk av annen koblingsmekanisme, som kontroll av inngrepsmekanisme og gripeflenser etc.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.