KTF-standard

Omfang

Denne KTF-standarden omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i industri, bygg og anlegg. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr. Eksempler på løfteutstyr som omfattes av denne standarden, er vist i vedlegg H Eksempler på løfteutstyr.

 

Normative og informative referanser

Følgende standarder innbefatter bestemmelser og veiledninger, som gjennom referanser i denne teksten, utgjør bestemmelser og veiledninger i denne KTF-standarden. De siste utgavene av referansene skal benyttes med mindre annet er avtalt. Andre anerkjente standarder kan brukes forutsatt at det kan godtgjøres at de tilfredsstiller eller overgår kravene og veiledningene i standardene som det henvises til nedenfor.

 

Normative referanser

Når en EN- standard dekker samme bruksområde som en referert ISO standard, skal

EN- standarden gjelde foran ISO standarden.

 

Lover

           

Arbeidsmiljøloven (AML)

 

Aktuelle forskrifter

 

Forskr.nr.

1355              Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOL).

1356              Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)

1357              Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (FUA).

1359              Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (Produsentforskriften)

1360              Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område (FAO).

544                Forskrift om maskiner (Maskinforskriften)

1127              Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

1028              Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)

 

 

NS-EN Standarder

NS-EN 12077-2:1998+A1:2008             Sikkerhet for kraner – Grensebrytere og indikatorer

NS-EN 12644-1:2001+A1:2008              Kraner – Informasjon om bruk og prøving – Instruksjoner

NS-EN 12644-2:2000+A1:2008             Kraner – Informasjon om bruk og prøving – Merking

NS-EN 12999:2020                               Kraner – Lastebilkraner

NS-EN 13000: 2010+A1:2014                Kraner – Mobilkran

NS-EN 13001-1:2015                           Kraner – Generell konstr. – Generelle prinsipper og krav

NS-EN 13001-2:2021                            Kraner – Generell konstruksjon – Last effekter

NS-EN 13135:2013+A1:2018                 Kraner – Konst. – Krav til utstyr

NS-EN 13155:2020                              Kraner – Løse løfteforbindelser – plateklyper, åk, magnet- og vakuumløftere

NS-EN 13157:2004+A1:2009     Kraner – Manuelt drevent løfteutstyr

NS-EN 13557:2003+A2:2008                 Kraner – Konstr.– Betjeningsinnretninger / styrestasjoner

NS-EN 13586:2020                               Kraner – Tilkomst

NS-EN 14439:2006+A2:2009                Kraner – Sikkerhet – Tårnkraner

NS-EN 14492-2:2019                           Kraner – motordrevne vinsjer og taljer. Del 2 Motordrevne taljer

NS-EN 15011:2020.                   Kraner – Bro-/travers-og portalkraner

NS-EN 16851:2017+A1:2020                 Kraner – Lettkransystemet

 

NS-EN- ISO Standarder

NS-EN ISO 12100:2010            Maskinsikkerhet – Hovedprinsipper for konstruksjon – Risikovurdering

NS-EN-ISO/IEC 17020:2012                  Generelle krav til drift av ulike organer som utfører inspeksjoner

 

 

ISO Standarder

ISO 4306-1:2007.                      Cranes – Cranes – Vocabulary – Part 1: General

NS-ISO 4309:2017                    Cranes – Wire ropes – Care and maintenance, inspection and discard

ISO 4310:2009                          Cranes – Test Code and Procedures

ISO 12478-1:1997                     Cranes – Maintenance manual

ISO 12480-1:1997                     Cranes – Safe use

ISO 12480-3:2020                     Cranes – Safe use – Part 3: Tower cranes

ISO 12482:2014                        Cranes – Monitoring for crane design working period

ISO 15513:2000                        Cranes – Competency requirements for crane drivers (operators),

slingers, signallers and assessors

NS-ISO 23853:2023                  Cranes – Training of slingers and signallers

ISO 23813:2007                        Cranes – Training of appointed person

ISO 9927-1:2013                       Cranes – Inspection – General

ISO 9926-1:1990                       Cranes -Training of drivers – Part 1: General

ISO 9926-3:2016                       Cranes – Training of drivers – Part 3: Tower cranes

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.